Vanaf 1 januari 2019 binnenvaartcertificaat verplicht

Datum: 27-06-2018


Vanaf 2019 geldt een certificaat verplichting voor alle pleziervaartuigen met een lengte ≥ 20 m of waarvan het product van lengte, breedte en diepgang ≥ 100m3 is en álle drijvende werktuigen ongeachte de lengte. Gebleken is dat niet iedereen binnen deze groepen bekend is met die verplichting óf nog geen aanvraag voor certificering heeft gedaan.

Bij aanvragen ingediend vóór 1 november 2018 is er alleen een toets op klaarblijkelijk gevaar . Schepen die na 1 november 2018 worden aangemeld zullen vrijwel zeker niet op tijd kunnen worden gecertificeerd en vanaf 30-12-2018 aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Een toets op de nieuwe eisen is een stuk zwaarder dan een toets op klaarblijkelijk gevaar.

Te laat aanvragen kan betekenen dat het vaartuig na 1 januari 2019 niet meer gebruikt mag worden. Bovendien moet het vaartuig dan na die datum mogelijk aan strengere eisen voldoen.

Medewerking

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil de eigenaren van de genoemde vaartuigen graag aansporen om tijdig het certificaat aan te vragen. De beschikbare tijd begint te dringen. Omdat er geen registratie bestaat van deze eigenaren is directe correspondentie helaas onmogelijk. Om die reden vraagt de ILT de medewerking van organisaties, die gericht zijn op deze doelgroep, om binnen hun netwerken het onderwerp onder de aandacht te brengen. Zodat niemand de boot hoeft te missen.

Mis de boot niet

De ILT heeft een toolkit beschikbaar met middelen waarmee geattendeerd kan worden op het onderwerp en verwezen naar de juiste informatie over de certificaatplicht. Deze toolkit bestaat uit digitale bestanden voor posters, websitebanners en een flyer. De digitale bestanden treft u bij deze mail. Alle informatie over de certificaatplicht en de aanvraag van het certificaat is te vinden op de website www.ilent.nl/misdebootniet . Voor aanvullende vragen is het meld- en informatiecentrum van de ILT bereikbaar via het (gratis) telefoonnummer: 088-4890000.

← Terug naar overzicht